14/09/17  Tin tức - Sự kiện  234
Tổ chức tập huấn phần mềm website cho 86 trường trực thuộc thành phố Quảng Ngãi
 25/04/16  Tin của trường  388
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Nghĩa Chánh.