14/09/17  Tin tức - Sự kiện  171
Tổ chức tập huấn phần mềm website cho 86 trường trực thuộc thành phố Quảng Ngãi
 25/04/16  Tin của trường  335
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Nghĩa Chánh.